• Genom att erbjuda våra kunder ett väl anpassat tjänsteutbud gällande rengöring, sanering, service, reparation och underhåll som är 100 % inriktad till dagligvaruhandeln så kan butikerna kapa leverantörer. Det resulterar i att butikerna har bättre koll på vem som gör vad, samtidigt som relationen mellan kund och uppdragsgivare blir betydligt starkare.

SteamWash Sverige AB, din miljövänliga servicepartner inom dagligvaruhandeln

SteamWash Sverige AB, din miljövänliga servicepartner inom dagligvaruhandeln