Klottersanering

Vi på Steamwash Sverige arbetar med klottersanering på ett miljövänligt och effektivt sätt. Vårt team består av erfarna klottersanerare som använder rätt metod och redskap för just din yta. Vi hjälper dig att agera snabbt, för att förhindra att klottrarna återvänder och för att bibehålla en trevlig stadsmiljö. Vi är dessutom rikstäckande och kan utföra klottersanering var du än befinner dig i landet.

Vad är klottersanering? 

Klottersanering är processen att ta bort oönskad graffiti eller klotter från offentliga och privata ytor. Klotter kan vara både skadligt och oetiskt, och förekommer ofta på allt från byggnader till tåg, broar och bussar. För att klottersanering ska gå rätt till är det viktigt att den utförs av specialiserade saneringsföretag. Syftet med saneringen är såklart att återställa ytan till sitt ursprungliga skick. 

Klottersanering är viktigt för att bevara stadsmiljön och för att upprätthålla en ren och attraktiv omgivning. Dessutom fungerar det som en avskräckande metod mot klotteraktiviteter. 

Miljövänlig klottersanering

Ånga och hetvatten är effektiva redskap för att ta bort all sorts klotter från såväl ytor inomhus som utomhus. På Steamwash använder vi oss enbart av miljövänliga och nedbrytbara kemikalier. Dessutom erbjuder vi en effektiv service och kan vara på plats redan samma dag. 

Om det är nödvändigt målar vi självklart om ytan där klottersaneringen utförts. Vi tar då reda på rätt kulör för att du ska lämnas med ett så minimalt avtryck som möjligt. 

Att klottra klassas idag som skadegörelse, något som kostar kommuner och företag stora mängder pengar. Därför vill vi hjälpa dig bli av med klottret snabbt och enkelt.

Klottersanering kräver rätt kunskap

För effektiv klottersanering krävs rätt kunskaper. Faktum är att ett felaktigt utfört arbete kan leda till permanenta skador. Alla material och väggar har sina egna unika egenskaper, och för att uppnå bästa möjliga resultat måste vi som klottersanerar vara väl insatta i dessa. 

En genomtänkt plan och noggrannhet är avgörande för att uppnå framgångsrik klottersanering utan att ytans skadas – och här är våra miljövänliga metoder mycket effektiva. 

Hetvatten eller överhettad vattenånga löser upp klotter från alla ytor, både inomhus och utomhus. Vid behov använder vi oss också av miljövänliga och biologiskt nedbrytbara kemikalier som inte skadar naturen.

Klottrarna ger upp om du agerar snabbt

Klottrarna ger ofta upp om du agerar snabbt. De behöver lägga pengar på att skaffa färg och om deras klotter försvinner direkt kommer de att bli mindre motiverade att fortsätta. 

Genom att agera direkt och anlita vår effektiva service, kan du avskräcka dem och hjälpa till att reducera mängden klotter i allmänhet. Det här är i sin tur en effektiv metod för att upprätthålla en renare och mer estetiskt tilltalande stad. 

Tack vare en snabb service och korta leveranstider kan vi utföra klottersanering redan samma dag. På så sätt kan ni bli av med klottret så fort ni upptäckt det.


Läs vår intervju i Dagens Industri >>

Läs vår intervju i Svensk Leverantörstidning >>

Mer om oss >>

Vem ansvarar för klottersanering?

Ansvaret för klottersanering varierar beroende på plats och fastighet. Kommuner tar ofta hand om klottersanering på offentliga platser, såsom busshållplatser, offentliga byggnader och i parker. De kan antingen utföra saneringen själva eller anlita en specialist som utför jobbet. 

För privata fastigheter ligger ansvaret normalt hos fastighetsägaren. Det här inkluderar bostadshus, affärslokaler, och andra privata byggnader. Då är det upp till fastighetsägaren att kontakta ett företag för klottersanering. 

Varför anlita oss för borttagning av klotter?

Vår ångteknik som innebär minimalt med vattenspill är det överlägset mest miljövänliga alternativet för klottersanering idag. Dessutom erbjuder vi snabb och högkvalitativ service. 

Var i Sverige kan vi utföra klottersanering?

Vi är rikstäckande, så vi erbjuder klottersanering i hela Sverige. Servicen är lika effektiv, oavsett var i landet du befinner dig. 

Klottersanering i Stockholm

Klottersanering i Göteborg

Klottersanering i Malmö 

Kan man ta bort klotter från alla underlag?

Genom att använda oss av hetvatten-lansar med reglerbart tryck, och överhettad vattenånga, kan vi lätt anpassa vår utrustning efter behov. Så underlaget blir så lite skadat som möjligt.

Klotterskydd

För att förebygga och minska klotterproblemet kan vi också erbjuda klotterskydd. Det är en skyddande yta som vi sprutar på efter saneringen. Klotterskyddet gör att klottret inte fäster lika bra på ytan och blir mycket lättare att ta bort nästa gång. Det är ett smart sätt att spara tid och pengar på lång sikt. Vi rekommenderar klotterskydd för ytor som är extra utsatta för klotter, till exempel broar, tunnlar, fasader och skyltar.

Rondering för klottersanering

Utöver klottersanering och klotterskydd kan vi även från efterfrågan utföra kontinuerlig rondering, på ställen där kund anser sig nödvändigt.