Klottersanering | Steamwash Sverige AB

VÅR AFFÄRSIDÉ

Att erbjuda miljövänlig rengöring och service till dagligvaruhandeln, skapa långvariga affärsrelationer med stabila företag och organisationer.

Kontakta oss

9 + 10 =

KLOTTERSANERING

Vi tar effektivt bort all sorts klotter som kan finnas på er butiks fasad. Vi använder oss endast av miljövänliga och nedbrytbara kemikalier.