Rengöring av kyldiskar

Kyldiskar i livsmedelsbutiker används för att skylta kylvaror samt lagra dem vid rätt temperatur så att kvaliteten på matvarorna bibehålls. Sett med kundens ögon måste kyldiskarna vara renahygieniska och tilltalande så att de lockar till inköp av de exponerade varorna.

Det finns ett stort behov att rengöra de delar som inte syns (kylfläkt, kylaggregat m.m.). En grundlig och korrekt utförd rengöring främjar både butikerna och kunderna eftersom hygienen i kyldiskarna blir betydligt bättre samt att kyltemperaturen sjunker och energiförbrukningen minskar.

Förvaring av produkter i högre temperaturer än vad som tillverkaren rekommenderar försämrar produktkvalitet samt att hållbarheten på produkten förkortas. Även om produkterna är förpackade på ett sätt som förlänger hållbarhetstiden är förvaringstemperaturen extremt viktig för att minimera bakterietillväxten.

En grundlig och korrekt utförd rengöring bidrar till:

  1. Lägre energiförbrukning
  2. Bättre produktkvalitén
  3. Lägre temperatur
  4. Lockar till inköp
  5. Bättre hygien

Kontaktperson:
Peter Larsson
010 750 07 07

Läs om oss i Dagens Industri >>
Läs mer om oss >>

kundvagnar