Personuppgiftspolicy & Cookies
Uppgifter Vi registrerar dina personuppgifter för att kunna leverera varan till dig. Genom att leverera dina personuppgifter till oss så accepterar du att vi kan kontakta dig via e-post eller SMS, angående detaljerna i din beställning.

När vi samlar in personuppgifter via våran hemsida, så ser vi till att det sker i samband med ditt uttryckliga medgivande, så att du alltid är informerad om exakt vilken information som samlas in och varför. Alls uppgifter behandlas enligt Personuppgiftslagen.

 
Lagring Uppgifterna registreras hos SteamWash Sverige AB och lagras i 7 år, räknat från utgången av det räkenskapsår som handeln är genomförd.

Uppgifterna lagras i enlighet med kapitel 7 i Bokföringslagen.

Uppgifterna lagras säkert och konfidentiellt på datorer med begränsad åtkomst och i kontrollerade faciliteter. Säkerhetskontrollen revideras fortlöpande för att vi alltid skall kunna hantera användaruppgifterna försvarligt med hänsyn till dina rättigheter. 100% säkerhet vid överföringar på internet kan inte garanteras. Det finns risk för att andra otillbörligen tilltvingar sig åtkomst till upplysningarna när de skickas och lagras elektroniskt, och du lämnar därför ut dina personuppgifter på eget ansvar.

Den snabba utvecklingen på internet betyder att ändringar i våras hantering av personuppgifter kan bli nödvändiga, och vi förbehåller oss därför rätten att ändra eller uppdatera de nuvarande riktlinjerna för hantering av personuppgifter. Om detta blir aktuellt så uppdateras “Senast uppdaterat” i botten av denna sida. Om det handlar om omfattande ändringar så kommer vi även att ge besked om detta via vår webbsida.

Vi lagrar inte kundupplysningar krypterat

Vi överför inte kundupplysningar krypterat

Vem har tillgång? Den dataansvarige på www.steamwash.org är ägare Robert Wakander.
 

Tredjepart

 

Uppgifter lämnade till www.steamwash.org vidarebefordras eller säljs inte på något sätt vidare till tredjepart, såvida det inte är i samband med en omstrukturering,  eller hel eller delvis försäljning av hela företaget. En eventuell vidarebefordran av uppgifter i en sådan situation kommer då att ske i enlighet med Personuppgiftslagen. Vi registrerar inte några känsliga personuppgifter.
Recensionssida Var uppmärksam på följande:

Om webbsidan använder sig av en recensionssida så betraktas detta som vidarebefordran av uppgifter till tredjepart. Detta SKALL anges här, och då skall det anges VEM som uppgifterna vidarebefordras till.

Invändningar  och Registerutdrag Som registrerad hos SteamWash Sverige AB så har du alltid rätt att invända mot registreringarna. Dessutom så har du rätt till att begära ett utdrag av de uppgifter, som har registrerats om dig.

Om en uppgift är felaktig eller eller irrelevanta så har du rätt att kräva att den rättas eller tas bort. Dessa rättigheter har du enligt Personuppgiftslagen.

Begäran om registerutdrag och rättelser skall skickas skriftligen till SteamWash Sverige AB via e-post info@steamwash.org.

Klagomål Om du vill skicka ett klagomål angående ditt köp så skall du kontakta robert@steamwash.org.

Du kan klaga över behandlingen av personuppgifter och data om dig. Klagomålet skall skickas till Datainspektionen.

Tvist

 

Tvister mellan företaget och kunden avgörs enligt svensk lag.
Cookies En cookie är en liten informationspost, som lagras i din webbläsare. Det är inte ett program, och den kan inte läsa eller förstöra data i din dator eller enhet.

Det är enbart den webbsida som har lagt cookien i din webbläsare som kan läsa den. Cookien kan inte innehålla virus eller liknande och som kan skada din dator.

Läs mer om cookies på www.cookiecentral.com.

På www.steamwash.org används cookies enbart för att optimera funktionaliteten på webbsidan, med syfte att förbättra kundupplevelsen, t.ex. genom att komma ihåg inställningar.