Säker rengöring på marken!

Fasadrengöring

Säker rengöring på marken!

Att arbeta på höga höjder är förenat med vissa risker. I vår verksamhet arbetar vi aktivt för att skapa en säker arbetsmiljö.

Genom att arbeta från marken med bra redskap minskar vi riskerna för exempelvis fallolyckor, dessutom blir det billigare för kunden som slipper betala för skylift.

 

Ring direkt