Klottersanering | Steamwash Sverige AB

VÅR AFFÄRSIDÉ

Att erbjuda miljövänlig rengöring och service till dagligvaruhandeln, skapa långvariga affärsrelationer med stabila företag och organisationer.

KLOTTERSANERING

Vi tar effektivt bort all sorts klotter som kan finnas på er butiks fasad. Vi använder oss endast av miljövänliga och nedbrytbara kemikalier.